info@dvgh.pl
Image
Image
Image
Image
O NAS

Da Vinci Biogas

Biogazownia to “producent” biogazu, który podobnie jak słońce, woda i wiatr stanowi jedno z najbardziej znaczących źródeł energii odnawialnej - czystej, bezpiecznej, zdrowej i relatywnie taniej. Biogaz powstaje w wyniku przetworzenia biomasy - bioodpadów, których zagospodarowanie jest obecnie kolejną korzyścią w procesie prowadzenia gospodarki rolnej.

W ramach DVGH powstaje sieć biogazowni na terenie całej Polski jako odpowiedź na takie zapotrzebowanie, ale także jako promowanie nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie ekologicznych rozwiązań.

ZAPROSZAMY DO WSPÓŁPRACY

Jeśli masz odpady organiczne do przetworzenia lub chciałbyś wydzierżawić ziemię pod biogazownię lub samemu stać się właścicielem biogazowni to dobrze trafiłeś!
Image
Utylizacja odpadów organicznych
Dla rolników/ hodowców zwierząt / przetwórców żywności - sprawdź warunki sprzedaży odpadów organicznych.
Image
Grunt pod biogazownię
Dla właścicieli gruntów - sprawdź warunki dzierżawy ziemi pod biogazownię.
Image
Inwestycja w biogazownię
Dla inwestorów - chcesz zainwestować w biogazownie - skontaktuj się z nami.

Da Vinci Biogas - Q&A

Biogaz – to w pełni naturalna mieszanina gazów, która powstaje w wyniku naturalnego procesu rozkładu materii organicznej, pochodzącej zarówno z fauny jak i flory (metanogenezy). W jego skład wchodzi głównie metan, dwutlenek węgla i szereg innych gazów. Biogaz (tzw. gaz błotny) jest nieodłączną składową procesów życiowych zachodzących na ziemi, czyli następstwa życia, umierania i obiegu materii w przyrodzie. Człowiek dzięki nauce nauczył się tym procesem sterować i dzięki temu wykorzystywać potencjał energetyczny, jaki niesie ze sobą biogaz i możliwość przywracania glebie tego, co jej odebrano w postaci płodów rolnych i eksploatacji środowiska naturalnego.